Subaru Impreza 01.2009- 2.0 D Motor EE20Z
Jak 'skasować' klienta za pseudo usługę, zniszczyć Jego zakupiony
materiał i to za Jego własne pieniądze.
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Niniejsza propozycja usług nie jest końcową ofertą handlową w myśl ustawy o prawie handlowym i nie może stanowić dowodu w sprawie o nieuczciwej konkurencji, jest tylko propozycją wstępną do zawarcia umowy usługi lub sprzedaży. Niektóre z parametrów urządzeń i sposób ich montażu, nie są ujawniane ze względu na dobro danych osobowych klienta i tajemnicy zabezpieczeń. Zmiany wzornictwa i danych technicznych w związku ze stałym ulepszaniem produktu zastrzeżone. Wszystkie nazwy firmowe i nazwy produktów, producentów i znaki towarowe są znakami towarowymi, zastrzeżonymi znakami towarowymi lub nazwami handlowymi i należą do odpowiednich właścicieli. Są użyte jedynie w celach informacyjnych i porównawczych, do jakiej marki samochodu, produktu lub usługi mogą należeć. Pomyłki w tekście i zmiany cen produktów i usług nie zamówionych bez uprzedzenia zastrzeżone.


F.H.U. BAYER (00 48) 58 733 96 39 & (00 41) 61 508 51 96