Uprzejmie informujemy Szanownych Klientów, że firma jest w trakcie przenoszenia do innej lokalizacji.
We kindly inform honorable customers that the company is in the process of moving to another location.
Wir informieren geehrte Kunden, dass das Unternehmen waehrend des Prozess der Verlegung zu einem anderen Ort ist.
Więcej informacji / More information / Mehr Informationen:
Polska / Poland / Polen (00 48) 58 733 96 39 lub Szwajcaria / or Switzerland / oder Schweiz (00 41) 79 230 44 33  

      Niniejsza propozycja usług nie jest końcową ofertą handlową w myśl ustawy o prawie handlowym i nie może stanowić dowodu w sprawie o nieuczciwej konkurencji, jest tylko propozycją wstępną do zawarcia umowy usługi lub sprzedaży. Niektóre z parametrów urządzeń i sposób ich montażu, nie są ujawniane ze względu na dobro danych osobowych klienta i tajemnicy zabezpieczeń. Zmiany wzornictwa i danych technicznych w związku ze stałym ulepszaniem produktu zastrzeżone. Wszystkie nazwy firmowe i nazwy produktów, producentów i znaki towarowe są znakami towarowymi, zastrzeżonymi znakami towarowymi lub nazwami handlowymi i należą do odpowiednich właścicieli. Są użyte na stronach jedynie w celach informacyjnych i porównawczych, do jakiej marki samochodu, produktu lub usługi mogą należeć. Pomyłki w tekście i zmiany cen produktów i usług nie zamówionych bez uprzedzenia zastrzeżone.


F.H.U. BAYER (00 48) 58 733 96 39 & (00 41) 61 508 51 96